ALGEMENE VOORWAARDEN

Het doel van de echo is niet medisch-diagnostisch en wordt
niet verricht ter opsporing van eventuele afwijkingen. Daarom
kan de echopraktijk dan ook nooit worden aangesproken op
achteraf eventuele aanwezige afwijkingen. Er is geen sprake
van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Echopraktijk
Vaassen & Apeldoorn zal wel bij vermoeden of constatering van eventuele
afwijkingen de cliënt hiervan op de hoogte stellen.

Op een geslachtsbepaling kan geen 100% garantie worden
gegeven. Aan de afgegeven beoordeling kunnen geen rechten
worden ontleend.

Echopraktijk Vaassen & Apeldoorn verplicht zich tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie opgedaan tijdens de echo.

Inmiddels is er ruime ervaring met echoscopisch onderzoek
en zijn er tot op heden geen schadelijke effecten geconstateerd
bij gebruik van echografische apparatuur. Desondanks neemt
Echopraktijk Vaassen & Apeldoorn geen verantwoordelijkheid voor effecten
op de lange termijn.

Wat als het niet direct lukt?
Wanneer het kindje moeizaam of niet in beeld gebracht kan
worden doordat de ligging van het kindje niet optimaal is,
zal de echo één keer kosteloos herhaald worden.

Betaling
Betaling geschiedt contant tijdens het consult of via
overboeking per bank. Pinnen is niet mogelijk.